Zespół bezpośredniego reagowania

separator czerwony zespół bezpośredniego reagowania

 

Szybkie reagowanie jest kluczowe w zmniejszeniu rozmiaru szkody oraz kosztów roszczeń związanych ze szkodliwym działaniem ognia, wody, czy naturalnymi katastrofami.

Nasz Zespół Bezpośredniego Reagowania jest wyposażony i gotowy do działania, zapewniając doprowadzenie nieruchomości do stanu sprzed szkody w najkrótszym możliwym czasie – łagodząc zakłócenia w prowadzeniu interesów oraz chroniąc kapitał inwestycyjny.

W SZYBKI SPOSÓB OCENIAMY ROZMIAR SZKODY, ABY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA NAPRAWCZE MAJĄCE NA CELU ZMNIEJSZENIE WPŁYWU ZDARZENIA NA FINANSE ORAZ PRZESTOJE MASZYN I ZAKŁÓCENIA W PROWADZENIU INTERESÓW.

  • Nieustanne inwestowanie w umiejętności i nowe technologie zapewnia nam przodujące miejsce w rozwiązaniach innowacyjnych;
  • Regularnie przeprowadzane warsztaty w Centrum Technicznym służą dzieleniu się wiedzą i poprawie świadomości w zakresie świadczonych usług;
  • Ponadto, chętnie korzystamy z możliwości przeprowadzenia warsztatów dla naszych Klientów zainteresowanych zapobieganiem, zmniejszaniem ryzyka, stabilizacją sytuacji oraz odnawianiem sprzętu;
  • Nasze zespoły inżynierów, techników oraz mechaników biorą czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu treści kursów, aby były jak najbardziej rzeczowe, dostosowane do potrzeb Klienta oraz uwzględniały nowinki techniczne.

Zobacz także


Prewencja - zapobieganie szkodom


Z doświadczenia wiemy, że wiele firm, które doznały szkód spowodowanych pożarem instalacji elektrycznej, zalaniem, uszkodzeniem rur, czy przeciekaniem dachów, nie wróciło do pełnego zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.


ZOBACZ WIĘCEJ...

Wykaz usług dodatkowych

 

Chłodzenie

Korzystanie z tymczasowych rozwiązań ochładzania zmniejsza ryzyko i odpowiedzialność związaną z utrzymaniem odpowiedniej temperatury i kontrolą panujących w pomieszczeniach warunków.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Ogrzewanie

Stosowanie czasowego ogrzewania zmniejsza ryzyko związane z pracą oraz odpowiedzialność za efektywne utrzymanie temperatury, z którą związane są problemy zgłoszone do kontroli.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Zdalny nadzór

Usługa ExactAire® firmy Polygon Poland Spółka z o.o. jest najbardziej zaawansowanym systemem dostępnym do monitorowania efektywności zainstalowanych urządzeń do tymczasowej kontroli warunków otoczenia.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Zespół Bezpośredniego Reagowania

Szybkie reagowanie jest kluczowe w zmniejszeniu rozmiaru szkody oraz kosztów roszczeń związanych ze szkodliwym działaniem ognia, wody, czy naturalnymi katastrofami.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Prewencja - zapobieganie szkodom

Z doświadczenia wiemy, że wiele firm, które doznały szkód spowodowanych pożarem instalacji elektrycznej, zalaniem, uszkodzeniem rur, czy przeciekaniem dachów, nie wróciło do pełnego zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

ZOBACZ WIĘCEJ...

Zapraszamy do kontaktu!

Prosimy o kontakt z centralą lub z wybranym biurem regionalnym

Biura regionalne oraz nasi agenci w regionach


Skontaktuj się z jednym z naszych biur regionalnych lub bezpośrednio z agentem w danym regionie.

Osuszanie24