Zdalny nadzór

separator czerwony zdalny nadzór

 

Usługa ExactAire® firmy Polygon Poland Spółka z o.o. jest najbardziej zaawansowanym systemem dostępnym do monitorowania efektywności zainstalowanych urządzeń do tymczasowej kontroli warunków otoczenia.

System ExactAire® zapewnia stały zdalny nadzór warunków panujących wewnątrz budynku, dostarczając natychmiastowych informacji w przypadku potencjalnych problemów poprzez e-mail lub SMS.

Krótko- i długoterminowe raporty opisujące zmiany warunków są dostępne w każdym czasie i miejscu – kiedy tylko ich potrzebujesz.


ExactAire® zapewnia Działanie, Wsparcie i Rezultaty:

  • Jakiekolwiek problemy ze sprzętem są natychmiast zgłaszane technikom, którzy naprawiają usterki zanim wystąpią opóźnienia w pracy czy pogorszenie panujących warunków środowiska,
  • Baterie o dużej mocy oraz opcjonalnie wykorzystywanie energii słonecznej zapewniają ciągły nadzór nad prawidłowością pracy maszyn,
  • System wyśle powiadomienie w przypadku zmniejszenia dopływu prądu,
  • Poprzez skuteczną kontrolę sprzętu, usługa ExactAire® zmniejsza zużycie prądu.

Wykaz usług dodatkowych

 

Chłodzenie

Korzystanie z tymczasowych rozwiązań ochładzania zmniejsza ryzyko i odpowiedzialność związaną z utrzymaniem odpowiedniej temperatury i kontrolą panujących w pomieszczeniach warunków.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Ogrzewanie

Stosowanie czasowego ogrzewania zmniejsza ryzyko związane z pracą oraz odpowiedzialność za efektywne utrzymanie temperatury, z którą związane są problemy zgłoszone do kontroli.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Zdalny nadzór

Usługa ExactAire® firmy Polygon Poland Spółka z o.o. jest najbardziej zaawansowanym systemem dostępnym do monitorowania efektywności zainstalowanych urządzeń do tymczasowej kontroli warunków otoczenia.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Zespół Bezpośredniego Reagowania

Szybkie reagowanie jest kluczowe w zmniejszeniu rozmiaru szkody oraz kosztów roszczeń związanych ze szkodliwym działaniem ognia, wody, czy naturalnymi katastrofami.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Prewencja - zapobieganie szkodom

Z doświadczenia wiemy, że wiele firm, które doznały szkód spowodowanych pożarem instalacji elektrycznej, zalaniem, uszkodzeniem rur, czy przeciekaniem dachów, nie wróciło do pełnego zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

ZOBACZ WIĘCEJ...

Zapraszamy do kontaktu!

Prosimy o kontakt z centralą lub z wybranym biurem regionalnym

Biura regionalne oraz nasi agenci w regionach


Skontaktuj się z jednym z naszych biur regionalnych lub bezpośrednio z agentem w danym regionie.

Osuszanie24