Zarządcy nieruchomości

separator czerwony zarządcy nieruchomości

 

Wiemy, że nieruchomość jest cenną własnością i jako taka powinna być traktowana. Dlatego też nasze usługi mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia oraz złagodzenia pojawiających się problemów. 


Mamy na uwadze również potrzeby zarządców nieruchomości do zwiększania możliwości użytkowych nieruchomości i jak najwyższych zwrotów z inwestycji.

Niezależnie, czy chodzi o znalezienie przyczyny ukrytego wycieku wody, naprawy zniszczeń w wyniku pożaru czy zalania, lub wyeliminowania sezonowych wahań wilgotności, nasze spójne rozwiązania zapewniają Twojej firmie ciągłość produkcyjną i zarządzanie ryzykiem.

 

Nasze zróżnicowanie usług zapewnia zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkody oraz optymalizację środowiska pracy:

  • Duże doświadczenie w efektywnym zarządzaniu złożonymi projektami w zmiennym środowisku;
  • Usługa Code Blue® umożliwia zwiększenie korzyści wynikających z utrzymania ciągłości pracy firmy oraz opracowanych planów odnowy po odniesionych stratach. Takie działanie zapewnia szybsze działanie w obliczu szkody oraz ustabilizowanie prac kluczowych dla danej działalności firmy poprzez rozpisanie priorytetów do głównych funkcji biznesowych.
  • W przypadku wystąpienia strat, nasi specjaliści zapewniają, że wyposażenie zostanie doprowadzone do stanu sprzed zdarzenia jak najszybciej to możliwe, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów przestojów, jak i ochronie kapitału inwestycyjnego.

Zobacz także

 

Współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Znalezienie kompromisu pomiędzy potrzebami poszkodowanego, a interesem towarzystwa ubezpieczeń jest dziś kluczowym elementem, decydującym o sprawnej i właściwej likwidacji szkody.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Współpraca z brokerami

Dziś tendencje rynkowe skłaniają brokerów do rozszerzania oferty poza standardową sprzedaż polis ubezpieczeniowych.

ZOBACZ WIĘCEJ...

Zapraszamy do kontaktu!

Prosimy o kontakt z centralą lub z wybranym biurem regionalnym

Biura regionalne oraz nasi agenci w regionach


Skontaktuj się z jednym z naszych biur regionalnych lub bezpośrednio z agentem w danym regionie.

Osuszanie24