Zabezpieczenia antykorozyjne suchym powietrzem

separator czerwony zabezpieczenia antykorozyjne suchym powietrzem

 

Bardzo istotnym problemem, z którym muszą się zmierzyć wykonawcy metalowych konstrukcji, jest wybór metody zabezpieczenia antykorozyjnego. Dotychczas wykorzystywane sposoby wymagały dużego nakładu pracy, co znacząco wstrzymywało prace konstrukcyjne. My proponujemy innowacyjny system zabezpieczenia antykorozyjnego suchym powietrzem. Ta metoda skutecznie hamuje korozję oczyszczanej powierzchni metalowej, pozwalając jednocześnie na rozpoczęcie malowania już po paru godzinach, a nie kilku dniach, co ma niebagatelne znaczenie w toku wykonawstwa szczególnie dużych inwestycji. Zabezpieczenie antykorozyjne suchym powietrzem jest nowoczesnym i skutecznym sposobem ochrony metalowych elementów, który jednocześnie nie ingeruje zbytnio w harmonogram prac.

Zapobieganie korozji

Połączenie działania związków chemicznych wytwarzanych przez ogień i wodę gaśniczą może być przyczyną ogromnych szkód w instalacjach elektrycznych i mechanicznych.


Szczególnie narażone na zanieczyszczenia są systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz kanały, które podczas pożaru przenoszą dym. Analogicznie, bezpośrednie lub wtórne działanie wilgoci i kwaśnych zanieczyszczeń, może prowadzić do uszkodzeń cennego sprzętu komputerowego i produkcyjnego.

Wypracowane techniki zapobiegania korozji firmy są w stanie zatrzymać proces postępowania korozji, oczyścić i ochronić m.in. instalacje elektromechaniczne, sprzęt elektroniczny, maszyny i urządzenia do czasu przywrócenia stanu pierwotnego budynku.

Zdalny nadzór

Firma Osuszanie24 przygotowuje się do testów zaawansowanej technologii umożliwiającym monitorowanie efektywności zainstalowanych urządzeń do tymczasowej kontroli warunków otoczenia.


System ten ma zapewniać stały zdalny nadzór warunków panujących wewnątrz budynku, dostarczając natychmiastowych informacji w przypadku potencjalnych problemów poprzez e-mail lub SMS. Krótko- i długoterminowe raporty opisujące zmiany warunków są dostępne w każdym czasie i miejscu – kiedy tylko ich potrzebujesz.

 

System zdalnego nadzoru zapewnia Działanie, Wsparcie i Rezultaty:

  • Jakiekolwiek problemy ze sprzętem są natychmiast zgłaszane technikom, którzy naprawiają usterki zanim wystąpią opóźnienia w pracy czy pogorszenie panujących warunków środowiska,
  • Baterie o dużej mocy oraz opcjonalnie wykorzystywanie energii słonecznej zapewniają ciągły nadzór nad prawidłowością pracy maszyn,
  • System wyśle powiadomienie w przypadku zmniejszenia dopływu prądu,
  • Poprzez skuteczną kontrolę sprzętu, usługa zdalnego nadzoru zmniejsza zużycie prądu i optymalizuje czas pracy.

Zapraszamy do kontaktu!

Prosimy o kontakt z centralą lub z wybranym biurem regionalnym

Biura regionalne oraz nasi agenci w regionach


Skontaktuj się z jednym z naszych biur regionalnych lub bezpośrednio z agentem w danym regionie.

Osuszanie24