Wykrywanie przecieków

separator czerwony wykrywanie przecieków

 

Usługa wykrywania przecieków firmy bazuje na bezinwazyjnych sposobach wykrywania ukrytych wycieków. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, firma przy użyciu specjalistycznego sprzętu, lokalizuje ukryte nieszczelności szybko i precyzyjnie, oszczędzając przy tym czas i minimalizując koszty.

Nie należy bagatelizować szkód spowodowanych przez cieknące rury, gdyż wydawałoby się niewielka nieszczelność o rozmiarach 0,5 mm może prowadzić do wycieku 20 litrów wody na godzinę. Nawet jeśli wyciek zostaje zauważony, koszty i kłopoty związane z lokalizacją źródła bywają znaczne.

Dzięki najnowszym, sprawdzonym technikom naukowym, takim jak detekcja akustyczna, termografia, endoskopia i technologia gazów znakujących, nasi technicy potrafią lokalizować ukryte nieszczelności szybko i dokładnie, przy minimalnych uszkodzeniach ścian i podłóg.

Metody wykrywania przecieków

Ponieważ powody wycieków mogą być różne, nie ma możliwości zastosowania jednej, standardowej techniki określającej miejsce wycieku. w zależności od wycieku stosuje się najbardziej efektywną metodę pomiaru i wykrywania.


Akustyczny pomiar wykrywania wycieków

  • Za pomocą tego pomiaru określa się miejsce wycieku w instalacji wodnej lub grzewczej na podstawie fal dźwiękowych, które są przenoszone przez wyciek. Przy użyciu bardzo czułego mikrofonu, specjalnego wzmacniacza oraz słuchawek, w zależności od rodzaju dźwięku ustala się dokładne miejsce wystąpienia wycieku. Metoda ta doskonale sprawdza się w większości przypadków i charakteryzuje się wysokim stopniem dokładności.

 

Metoda śledzenia gazu wskaźnikowego

  • Wycieki w instalacjach wodnych i grzewczych, ale też w odpływach i kanalizacji, można zlokalizować poprzez implikację możliwego do wykrycia układu gazu. Zaletą gazu wskaźnikowego jest to, że ulatnia się on szybciej niż woda i w związku z tym jest możliwy do zlokalizowania - unosi się do góry i dzięki temu zostaje wykryty przez sondę.

 

Elektro-akustyczny pomiar wykrywania wycieków

  • Za pomocą tej metody umiejscowienie instalacji zostaje ustalone poprzez wyszukiwanie wytworzonego na instalacjach pola elektrycznego. Możliwe jest to dzięki wykorzystywanej w procesie wykrywania sondzie indukcyjnej.

 

Kamera Termograficzna

  • Technika podczerwieni stosowana jest do lokalizowania wycieków w instalacjach grzewczych, instalacjach ogrzewania podłogowego i instalacjach ciepłej wody. Ponadto metoda ta ma zastosowanie w rozwiązywaniu nieprawidłowości natury architektonicznej, takich jak mostki termiczne, problemy z kondensacją, określanie wartości izolacji ścian zewnętrznych, ocena poprawności zastosowanych technologii oraz materiałów budowlanych przy certyfikacji energetycznej.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykrywania przecieków, prosimy o kontakt telefoniczny + 48 601 777 000 lub mailowy: przecieki@osuszanie24.com

Usuwanie przecieków

Nasza usługa Wykrywania Przecieków dostarcza nieinwazyjnych rozwiązań do znajdowania ukrytych wycieków wody.


W przeciwieństwie do tradycyjnych metod niszczenia ścian czy podłóg, jesteśmy oszczędni w robieniu dziur i wielu zbędnych zniszczeń. Pracownicy firmy używają sprzętu i fachowej wiedzy technicznej do zlokalizowania ukrytego wycieku wody szybko i dokładnie, zaoszczędzając zarówno Państwa czas jak i pieniądze.

Gdy wyciek zostanie zlokalizowany, nasz w pełni wykwalifikowany zespół techników może również osuszyć zalane/zawilgocone elementy – zależnie od Państwa zlecenia.

Osuszanie

Osuszanie Osuszanie mieszkań, budynków oraz konstrukcji budowlanych po zalaniu lub po powodzi, czy osuszanie wrażliwych powierzchni po uszkodzeniu ich przez wodę, jest kluczową umiejętnością pozyskaną przez każdego pracownika firmy.


Nasze rozwiązania osuszania skutecznie eliminują potrzebę przeprowadzania znacznych prac rekonstrukcyjnych. Wyróżnia nas szybkie reagowanie przy zleceniu, rozwój wydajnych technologii osuszania oraz funkcjonalnego zarządzania projektem, co w praktyce przekłada się na dni lub tygodnie pracy, nie zaś miesiące niekończących się przerw w pracy maszyn dezorganizujących harmonogram działań biznesowych.

Materiały często na wskroś przemakają, a higroskopijne produkty wrażliwe na pochłanianie wilgoci zawilgacają się. Z kolei wilgoć może spowodować szkodę w postaci korozji części metalowych, rozkładu chemicznego kleju czy aktywności mikrobiologicznej, jak np. pleśń w przypadku materiałów organicznych.

Nasz w pełni przeszkolony personel używa swojego doświadczenia do osuszania konstrukcji i sprzętów znajdujących się wewnątrz, uwzględniając różnorodność materiałów z których są zrobione, bez zakłócania Państwa codziennych obowiązków. Ponieważ rozumiemy, jak ważne jest zachowanie się różnych typów materiałów pod wpływem wilgoci oraz jak rozmaitych technik należy używać do ich prawidłowego osuszenia, potrafimy w możliwie najkrótszym czasie skutecznie doprowadzić przedmioty do stanu sprzed zniszczenia.

Zapraszamy do kontaktu!

Prosimy o kontakt z centralą lub z wybranym biurem regionalnym

Biura regionalne oraz nasi agenci w regionach


Skontaktuj się z jednym z naszych biur regionalnych lub bezpośrednio z agentem w danym regionie.

Osuszanie24