Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi

separator kolorowy współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi

Znalezienie kompromisu pomiędzy potrzebami poszkodowanego, a interesem towarzystwa ubezpieczeń jest dziś kluczowym elementem, decydującym o sprawnej i właściwej likwidacji szkody. W przypadku szkód korporacyjnych, coraz częściej rola ta należy do zewnętrznego partnera, czyli spółki likwidacyjnej.


Choć na pierwszy rzut oka może się to nie wydawać oczywiste; faktem jest, że towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej mają na uwadze przede wszystkim satysfakcję poszkodowanego, oraz szybkie i sprawne przeprowadzenie procesu likwidacji, a nie samą tylko wysokość odszkodowania. Nie oznacza to oczywiście, że koszty nie mają żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie – zaoszczędzony czas to nierzadko zaoszczędzone pieniądze, a zadowolenie klienta ma już wymiar bezcenny. Opinia solidnego przedsiębiorstwa, które nie tylko sprzedaje polisy, ale umiejętnie usuwa skutki zdarzeń losowych i jest godne zaufania, jest dziś marzeniem każdego ubezpieczyciela.

Przy dużych szkodach majątkowych, gdzie zniszczeniu uległa część środków obrotowych, a zestresowany przedsiębiorca funkcjonuje w oparciu o ubezpieczenie business interruption, firmie ubezpieczeniowej niełatwo jest znaleźć dobre rozwiązanie problemu. Dobre, czyli takie, które zadowoli obie strony. Dlatego też ubezpieczyciele coraz częściej w cały proces likwidacji angażują spółkę zewnętrzną – wyspecjalizowanego partnera likwidacyjnego. Jako podmiot doświadczony w likwidacji setek podobnych szkód, staje się niezależnym i obiektywnym mediatorem, dokonującym próby połączenia interesów obu stron. Pomaga znaleźć wyjście, które pozwala poszkodowanemu rozpocząć proces faktycznej likwidacji szkód, a firmie ubezpieczeniowej zmniejszyć jej koszty. Jak to możliwe? Praktyka rynkowa pokazuje, że bardzo często skupianie się na pozornie istotnych szczegółach tak naprawdę wstrzymuje cały proces likwidacji, co uderza w obie strony. Tymczasem w pierwszej kolejności należy skoncentrować się na kwestiach bezspornych i niezwłocznie przystąpić do działania. Warto zauważyć, że klient, który widzi chęć współpracy ze strony swojego ubezpieczyciela, staje się o wiele lepszym partnerem negocjacyjnym.

Sprzedaż awaryjna

Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne, spółka likwidacyjna ma dużo szerszy wachlarz możliwości, niż towarzystwo ubezpieczeń i dlatego jej rola nie polega wyłącznie na mediacji, ale przede wszystkim na wdrożeniu wymiernych rozwiązań. Pomocnym narzędziem w przypadku szkód w majątku obrotowym jest sprzedaż awaryjna. Zebranie i odbiór towaru z miejsca pożaru lub zalania, składowanie w magazynie, inwentaryzacja, sortowanie, czyszczenie, i konfekcjonowanie, a na końcu profesjonalna sprzedaż odzyskanych dóbr i utylizacja pozostałości – tym wszystkim może zająć się partner zewnętrzny. Przedsiębiorstwo może natomiast skupić się na powrocie do funkcjonowania sprzed awarii.

Assistance majątkowe

Wsparcie z zewnątrz ma zastosowanie nie tylko w przypadku dużych szkód. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem na świecie jest dziś Assistance majątkowy. Produkt ten pozwala na błyskawiczne likwidowanie małych szkód korporacyjnych przez firmę zewnętrzną, bezpośrednio na koszt ubezpieczyciela. Klient otrzymuje kontakt do zewnętrznego partnera już w momencie podpisania polisy. Dzięki temu, kiedy zalanie biura, wybicie szyby czy innego rodzaju drobna awaria zdarzy się – jak to najczęściej ma miejsce - w piątek; w poniedziałek już nie będzie po niej śladu. W Polsce to rozwiązanie nie zyskało jeszcze takiej popularności jak na świecie, choć coraz więcej towarzystw działających w naszym kraju docenia jego zalety – nie tylko jako wartości dodanej do samego ubezpieczenia, wspierającej sprzedaż, ale również jako narzędzia pozwalającego zoptymalizować koszty.

Firma działa na polskim rynku od 1996 roku, wcześniej pod marką Munters Poland. W 2010 roku, w wyniku przekształceń własnościowych, zmieniła nazwę na Polygon Poland Spółka z o.o.

Zobacz także

 

Współpraca z brokerami

Dziś tendencje rynkowe skłaniają brokerów do rozszerzania oferty poza standardową sprzedaż polis ubezpieczeniowych.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Zarządcy nieruchomości

Wiemy, że nieruchomość jest cenną własnością dlatego też nasze usługi mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia oraz złagodzenia pojawiających się problemów.

ZOBACZ WIĘCEJ...

Zapraszamy do kontaktu!

Prosimy o kontakt z centralą lub z wybranym biurem regionalnym

Biura regionalne oraz nasi agenci w regionach


Skontaktuj się z jednym z naszych biur regionalnych lub bezpośrednio z agentem w danym regionie.

Osuszanie24