Współpraca z brokerami

separator czerwony brokerzy współpraca

 

Dziś tendencje rynkowe skłaniają brokerów do rozszerzania oferty poza standardową sprzedaż polis ubezpieczeniowych. Nowym polem aktywności może być obszar likwidacji szkód.


Dziś tendencje rynkowe skłaniają brokerów do rozszerzania oferty poza standardową sprzedaż polis ubezpieczeniowych. Nowym polem aktywności może być obszar likwidacji szkód.

 

Z reguły w obliczu szkody poszkodowany w pierwszym odruchu kontaktuje się właśnie z brokerem; czyli tam gdzie dokonał zakupu ubezpieczenia. Ze strony brokera oczekuje on:

  • niezwłocznego podjęcia stosownych działań i pomocy,
  • uczestnictwa w procesie likwidacji,
  • wsparcia merytorycznego i technicznego,
  • zgłoszenia szkody z odpowiedniej polisy,
  • przedstawienia roszczeń,
  • wskazówek jak postąpić w obliczu pożaru, czy zalania, aby zminimalizować straty i jak najszybciej powrócić do prowadzenia działalności.

Profesjonalny partner w likwidacji szkód


Firma zapewnia kompleksowy wachlarz usług związanych z likwidacją szkód. Pomagamy brokerom być jak najlepszym wsparciem dla poszkodowanego:

  • określamy zakres koniecznych do wykonania prac, które mają na celu zminimalizowanie strat
  • usuwamy skutki szkód spowodowanych zalaniem lub pożarem – zapewniamy restytucję zniszczonego mienia w oparciu o nowoczesne i sprawdzone metody (np. czyszczenie elektroniki po pożarze metodą suchego lodu)
  • pomagamy zagospodarować towar odzyskany po szkodzie (m.in. sprzedaż awaryjna)

Szybkie i profesjonalne działanie pozwala na minimalizację strat już podczas pierwszej wizyty. Szkoda ma tylko pewien udział w całościowej stracie, którą powoduje. Bezpośrednie skutki zdarzenia losowego mogą zostać spotęgowane przez nieumiejętne lub opieszale czynności likwidacyjne. Aby temu zapobiec, najlepiej poprosić o pomoc profesjonalistów.

W Polygon Poland Spółka z o.o. potrafimy sprostać najbardziej rygorystycznym warunkom i krótkim terminom, reagując w przeciągu 24 godzin, 7 dni w tygodniu.

Zobacz także

 

Współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Znalezienie kompromisu pomiędzy potrzebami poszkodowanego, a interesem towarzystwa ubezpieczeń jest dziś kluczowym elementem, decydującym o sprawnej i właściwej likwidacji szkody.

ZOBACZ WIĘCEJ...

 

Zarządcy nieruchomości

Wiemy, że nieruchomość jest cenną własnością dlatego też nasze usługi mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia oraz złagodzenia pojawiających się problemów.

ZOBACZ WIĘCEJ...

Zapraszamy do kontaktu!

Prosimy o kontakt z centralą lub z wybranym biurem regionalnym

Biura regionalne oraz nasi agenci w regionach


Skontaktuj się z jednym z naszych biur regionalnych lub bezpośrednio z agentem w danym regionie.

Osuszanie24