Branże dla których działamy

separator czerwony branże dla których działamy

 

Firma Osuszanie24 jest stworzona do pomocy organizacjom w optymalizacji ich środowiska pracy – począwszy od sektora ubezpieczeń do procesów przemysłowych, od rurociągów do elektrowni, od branży FMCG do farmaceutycznej.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia korporacyjne

 

Doskonale rozumiemy, że Państwa klienci oczekują indywidualnej, przejrzystej i starannie przemyślanej oferty. Dlatego właśnie przygotowaliśmy specjalną propozycję na miarę tych potrzeb.

Oparta o umowę ramową, dopasowaną do indywidualnych wymagań, zapewnia dedykowany system zarządzania klientem, przejrzystości cen i raportowanie w czasie rzeczywistym.

Wiemy również, że dla klientów uszkodzenie własności może być bardzo stresujące. W bezpośrednim następstwie nagłych zdarzeń, zarówno oni, jak i Państwo potrzebują gwarancji, że własność zostanie przywrócona do poprzedniego stanu jak najszybciej, przy minimalnym zakłóceniu; przez profesjonalnych techników, którzy są ekspertami, stale podnoszącymi własne kwalifikacje i używają specjalistycznego sprzętu.

 

Zapewniamy Państwu:

 • usługi restytucji mienia po szkodach pożarowych i zalaniowych, minimalizujące uszkodzenia wtórne; zarządzanie roszczeniami, przerwami w działalności i kosztami
 • Wykrywanie nieszczelności przy użyciu wiodących technologii, pozwalających na zidentyfikowanie źródła przecieku w sposób szybki, sprawny i efektywny
 • Zatrudniony zespół przeszkolonych techników, którzy spełniają najwyższe standardy kompetencji technicznych i obsługi klienta
 • Kilkaset sztuk specjalistycznego sprzętu
 • Dokładne, prawdziwe informacje odnośnie kosztów i terminów realizacji.

UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE

 

Jako prekursorzy w dziedzinie usuwania zniszczeń oraz zaufani partnerzy biznesowi dla firm ubezpieczeniowych, zapewniamy naszym Klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług, krótki czas podejmowania zleceń, wydajne zmniejszanie skutków zniszczeń oraz efektywne zarządzanie kosztami.

Dlatego też każdego dnia skupiamy się na najważniejszych sprawach – kontroli roszczeń wydatkowych poprzez efektywne zarządzanie oraz unikalne narzędzie śledzenia postępów w projekcie. Ponadto, zmniejszanie długości łańcucha procedury roszczeniowej poprzez wsparcie bezpośrednie pracowników i ekspertów techników w ciągle powiększającym się parku maszyn oraz najnowszych technologii

 

Osiąganie szybkich wyników dostarczanych Klientom w zakresie:

 • Usuwania szkód spowodowanych niszczącym działaniem wody i ognia, takich jak powódź, czy pożar oraz innymi zniszczeniami nieruchomości,
 • Wykrywanie przecieków wodnych łącząc najnowsze technologie do szybkiej identyfikacji źródła wycieku efektywnie i przy niskich kosztach,
 • Regeneracja sprzętu domowego mając na uwadze jak najniższe koszty wymiany oraz przeciwdziałanie wyłudzeniom.

UBEZPIECZENIA KATASTROFICZNE

 

Nasze usługi likwidacji szkód są stosowane w miejscach wielu katastrof.

Dzięki skutecznemu zlikwidowaniu katastrof przez ostatnich 25 lat, możemy śmiało powiedzieć, że posiadamy unikalne kwalifikacje, możliwości, doświadczenie i specjalistyczną wiedzę techniczną do szybkiego i oszczędnego reagowania w każdego rodzaju okolicznościach.

 

Nasze możliwości reagowania:

 • Duże doświadczenie w efektywnym zarządzaniu złożonymi projektami likwidacji szkód,
 • Profesjonalnie wyszkoleni, wysoko wykwalifikowani technicznie i zaangażowani Kierownicy Projektów,
 • Cały zespół techników został przeszkolony, aby dostarczyć usług na najwyższym poziomie i reprezentuje wysokie kompetencje techniczne, aby w jak najlepszy sposób sprostać oczekiwaniom Klienta
 • Około 6 000 sztuk sprzętu dostępnego na wypadek szkody
 • Nowoczesne pomieszczenia wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne do regeneracji sprzętu
 • Wiarygodne i aktualne informacje o postępie prac

Przemysł

Firma Osuszanie24 jest stworzona do pomocy organizacjom w optymalizacji ich środowiska pracy – począwszy od sektora przemysłu do elektrowni, od branży FMCG do farmaceutycznej.


Rozwój szerokiej gamy umiejętności zapewnia pracownikom możliwość partnerowania przy różnorodnych zleceniach. Tworzymy nowoczesne rozwiązania i aby sprostać potrzebom klientów, wykorzystujemy połączone metody, których celem jest zapewnienie ciągłości produkcji i zwiększenie zasobów.

 

Zakres świadczonych przez nas usług oferowany jest w celu zmniejszenia ryzyka powstania szkody oraz optymalizacji środowiska pracy.

 • Duże doświadczenie w efektywnym zarządzaniu złożonymi projektami w zmiennym środowisku;
 • Gwarantujemy szybsze działanie w obliczu szkody oraz ustabilizowanie prac kluczowych dla danej działalności firmy, poprzez rozpisanie priorytetów i głównych funkcji biznesowych.
 • W przypadku wystąpienia strat, nasi specjaliści gwarantują, że wyposażenie doprowadzone zostanie do stanu sprzed zdarzenia, tak szybko jak tylko jest to możliwe. Minimalizujemy koszty przestojów i chronimy kapitał inwestycyjny.
 • Nasi inżynierowie specjalizujący się w Tymczasowej Kontroli Wilgotności, w szybki i profesjonalny sposób potrafią opowiedzieć jak bardzo zmienił się poziom wilgoci i czy ta różnica może wpłynąć na jakość prowadzonej produkcji. Stworzenie idealnych warunków klimatycznych jest niezmiernie ważne w celu utrzymania zdrowia, higieny i przepisów bezpieczeństwa.

Dziedziny przemysłu


 

elektrownie

Korozja występująca na metalowych powierzchniach elektrowni i sprzętu, w momencie, gdy nie jest on używany – podczas napraw lub prac konserwacyjnych – może być trudna do usunięcia, a przede wszystkim droga i czasochłonna.

Wskaźnik pokrycia powierzchni korozją może być podniesiony w wyniku obecności kwasów i rozpuszczonych soli, jak i z powodu higroskopijnych soli pochłaniających wilgoć z otoczenia. Proces utlenienia stali wymaga obecności wilgoci i tlenu. Używając metody suchego lodu jeden z tych czynników zostaje usunięty, co chroni przed korozją.

Mające zastosowanie w przemyśle własne ekspertyzy, własność intelektualna oraz dopasowany do potrzeb Klienta park maszynowy, w połączeniu z dużym doświadczeniem, z pewnością mają znaczenie podczas współpracy z największymi organizacjami szukającymi specjalistów w zakresie efektywnego zarządzania wilgocią i problemami w kontroli klimatu. Stosowane przez nas rozwiązania tymczasowej kontroli wilgotności bez względu na obszar działalności firmy dostarczają oszczędnego, szybkiego i możliwego do nadzoru środowiska, co skutecznie zapewnia ciągłość biznesową, możliwość zarządzania ryzykiem i stworzenia odpowiednich warunków atmosferycznych.

Posiadamy umiejętności, możliwości i doświadczenie w szybkim reagowaniu na zdarzenia na dużą skalę. Zasięg naszych projektów zawiera:

 • Przygotowanie powierzchni i powłok
 • Tymczasową kontrolę wilgotności
 • Likwidację szkód po powodzi
 • Likwidację szkód po pożarze
 • Zdalny nadzór

 

stocznie

Statki są złożoną, wielowarstwową strukturą, która wymaga stałej ochrony i napraw. Wymagające środowisko wodne tworzy potrzebę regularnych przeglądów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Środowisko stwarza również trudność w pełnym sprawdzeniu i naprawie konstrukcji, gdyż w stoczniach panują duże zmiany temperatury oraz wysoka wilgotność. Tymczasowe osuszenie i kontrola temperatury są jednym ze sposobów zapewnienia odpowiednich warunków w celu zapewnienia ukończenia prac w terminie bez ryzyka związanego ze zmianą pogody czy opóźnieniami z powodu kondensacji powietrza.

Firma dostarcza niezbędnego sprzętu do usuwania korozji i kondensacji podczas corocznych prac konserwacyjnych oraz napraw. System Tymczasowej Kontroli Klimatu firmy zapewnia rzetelne i sprawdzone metody, aby sprostać najbardziej wymagającym potrzebom naszych Klientów.

Nasze ekspertyzy mające zastosowanie w przemyśle, własność intelektualna oraz dopasowany do potrzeb Klienta park maszynowy, w połączeniu z dużym doświadczeniem z pewnością miały znaczenie podczas współpracy z organizacjami szukającymi specjalistów w zakresie efektywnego zarządzania wilgocią i problemami w kontroli klimatu. Stosowane przez nas rozwiązania tymczasowej kontroli wilgotności dostarczają oszczędnego, szybkiego i możliwego do nadzoru środowiska, bez względu na obszar działalności firmy, skutecznie zapewnia ciągłość biznesową, zarządzanie ryzykiem i stworzenie odpowiednich warunków atmosferycznych.

Posiadamy umiejętności, możliwości i doświadczenie, aby szybko reagować na zdarzenia na dużą skalę. Zasięg naszych projektów zawiera:

 • Ogrzewanie i ochładzanie podczas budowy,
 • Kontrolę klimatu podczas przygotowywania powierzchni do prac konserwacyjnych,
 • Kontrolę wilgotności w celu ochrony wrażliwego sprzętu podczas budowy i odnawiania,
 • Naprawy,
 • Zaplanowane przeglądy i renowacje;

Zarządcy nieruchomości

Wiemy, że nieruchomość jest cenną własnością i jako taka powinna być traktowana. Dlatego też nasze usługi mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia oraz złagodzenia pojawiających się problemów.


Mamy na uwadze również potrzeby zarządców nieruchomości do zwiększania możliwości użytkowych nieruchomości i jak najwyższych zwrotów z inwestycji.

Niezależnie, czy chodzi o znalezienie przyczyny ukrytego wycieku wody, naprawy zniszczeń w wyniku pożaru czy zalania, lub wyeliminowania sezonowych wahań wilgotności, nasze spójne rozwiązania zapewniają Twojej firmie ciągłość produkcyjną i zarządzanie ryzykiem.

 

Nasze zróżnicowanie usług zapewnia zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkody oraz optymalizację środowiska pracy:

 • Duże doświadczenie w efektywnym zarządzaniu złożonymi projektami w zmiennym środowisku;
 • W przypadku wystąpienia strat, nasi specjaliści zapewniają, że wyposażenie zostanie doprowadzone do stanu sprzed zdarzenia jak najszybciej to możliwe, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów przestojów, jak i ochronie kapitału inwestycyjnego.

Budownictwo

Zdajemy sobie sprawę, że w branży budowlanej dobra reputacja jest na wagę złota.


Dlatego też dostarczamy usług dopasowanych do potrzeb deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie zapobiegania wystąpieniu usterek, zmniejszania szkodliwego wpływu i kontroli klimatu, oraz stanowimy wsparcie działań zarządców nieruchomości w zapewnianiu terminowości ukończenia projektu.

Niezależnie, czy chodzi o znalezienie przyczyny ukrytego wycieku wody, zmniejszenie szkód spowodowanych przez działanie ognia lub wody, osuszenie betonu do przygotowania podłóg, czy zmniejszenie sezonowych wahań poziomu wilgotności – nasze rozwiązania skutecznie zapewniają nieprzerwaną pracę firm oraz zarządzanie ryzykiem.

 

Nasze usługi obejmują:

 • Likwidację szkód po zalaniu
 • Likwidację szkód po pożarze
 • Wykrywanie przecieków wodnych
 • Osuszanie technologiczne budynków
 • Likwidację przykrych zapachów i pleśni

Samorządy

Wykwalifikowany i solidny w wypełnianiu wysokich standardów, zespół naszych techników stosuje wyłącznie najlepsze praktyki przy każdym zleceniu, aby zapewnić rzetelne wykonanie i niezawodne wyniki.


Nasze udokumentowane doświadczenie i kwalifikacje eksperckie umożliwiają nam rozwijać i podnosić zakres świadczonych usług, zapewniając naszym Klientom z instytucji rządowych sprawdzone rozwiązania.

 

Lokalne usługi :

 • Duże doświadczenie w efektywnym zarządzaniu złożonymi projektami w zmiennym środowisku,
 • Profesjonalnie wyszkoleni, wysoko wykwalifikowani techniczne i zaangażowani Kierownicy Projektów,
 • Cały zespół techników został przeszkolony, aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie i reprezentuje wysokie kompetencje techniczne, aby w jak najlepszy sposób sprostać oczekiwaniom Klienta
 • Około 6 000 sztuk sprzętu dostępnego na wypadek awarii
 • Nowoczesne pomieszczenia wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne do regeneracji sprzętu
 • Wiarygodne i aktualne informacje o postępie prac

Klienci indywidualni

Wiemy, że przeżycie katastrofy domowej może być bardzo stresujące. W takim przypadku Twoja potrzeba jak najszybszego odnowienia zniszczonych urządzeń czy miejsc, przy jak najmniejszych zakłóceniach, jest zrozumiała


Dzięki współpracy z firmą, której możesz zaufać oraz z profesjonalnymi technikami, masz gwarancję uzyskania niezbędnego wsparcia.

Firma, Osuszanie24 posiada szerokie doświadczenie w likwidowaniu skutków pożarów, powodzi i zalań oraz wycieków wody. Rozumiemy także, jak istotną rolę odgrywa szybka interwencja w zmniejszeniu strat oraz zapobieganiu dezorganizacji pracy.

Korzystając z najnowszych zdobyczy techniki, takich jak akustyczny pomiar wykrywania wycieków, zdjęcia termograficzne, endoskopia, czy możliwość śledzenia wycieku gazem wskaźnikowym, nasi eksperci są w stanie szybko i precyzyjnie oraz bez zbędnego kucia ścian czy podług wskazać miejsce ukrytego wycieku.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okrągły rok – zawsze przygotowani do udzielania profesjonalnej pomocy, także w nagłych przypadkach.

Zapraszamy do kontaktu!

Prosimy o kontakt z centralą lub z wybranym biurem regionalnym

Biura regionalne oraz nasi agenci w regionach


Skontaktuj się z jednym z naszych biur regionalnych lub bezpośrednio z agentem w danym regionie.

Osuszanie24